InnuScience Logo

InnuScience

Integritetspolicy

Översikt
Senast uppdaterad:
29 oktober 2021

InnuScience (”Företaget”) respekterar dina farhågor angående integritet. Denna integritetspolicy (eller ”policy”) gäller för personlig information (enligt definitionen nedan) som vi samlar in på www.InnuScience.com och andra företagswebbplatser som länkar till denna integritetspolicy (tillsammans kallade ”webbplatserna”).

Denna policy krävs i enlighet med art. 13 i den allmänna dataskyddsförordningen nr. 2016/679 (hädanefter ”GDPR”) och anger hur InnuScience använder, delar och skyddar all information som du ger oss när du använder våra webbplatser och hur den kan nås, ändras eller raderas. Denna policy överensstämmer med rekommendation nr. 2/2001 avseende minimikraven för datainsamling online i Europeiska unionen, antagen den 17 maj 2001 av artikel 29-arbetsgruppen.

Denna policy beskriver de typer av information som vi samlar in på webbplatsen/webbplatserna, hur vi kan använda den informationen, med vem vi kan dela den och vad vi gör för att skydda den. Vi berättar även hur du kan nå oss för att be oss uppdatera dina preferenser angående hur vi kommunicerar med dig eller svara på eventuella frågor du kan ha om vår sekretesspraxis.

Information vi samlar in

När du besöker webbplatsen/webbplatserna kan du ge (och vi kan samla in) information såsom ditt namn, e-postadress, postadress, hem-/mobilnummer, när du använder webbplatsen/webbplatserna, till exempel när du registrerar dig för ett konto, och när du skapar innehållsbidrag eller när du interagerar med andra användare av webbplatsen/webbplatserna, till exempel genom funktioner som att skicka feedback. Nedan följer en kort, allmän beskrivning av de typer av information vi samlar in via webbplatsen/webbplatserna:

Om du använder ett externt socialt nätverk (till exempel ett YouTube- eller LinkedIn-konto) för att logga in på webbplatsen/webbplatserna eller för att interagera med företaget på annat sätt, kan vi samla in ditt namn och andra uppgifter från ditt sociala nätverk och ditt konto. Du kan stoppa all pågående delning av data genom att använda kontoinställningarna för ditt sociala nätverk.

Cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du godkänner läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov samt vad du gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder trafiklogg-cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidestrafik och förbättra vår webbplats för att skräddarsy den efter kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistisk analys och sedan tas dessa data bort från systemet. Sammantaget hjälper cookies oss att tillhandahålla dig en bättre webbplats, genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte tycker är det. En cookie ger oss inte på något sätt åtkomst till din dator eller någon annan information om dig, förutom de data du väljer att dela med oss.

Automatiskt insamlad information

Våra webbservrar kan logga information som din enhet och typ av operativsystem, webbläsartyp, domän, enhets-ID, internetprotokolladress (”IP”) och andra systeminställningar, såväl som språket som ditt system använder och landet och tidszonen där din enhet befinner sig. Webbserverloggarna kan även registrera information som adressen till webbsidan som hänvisade dig till vår(a) webbplats(er) och IP-adressen till enheten du använder för att ansluta till Internet.

För att kontrollera vilka webbservrar som placerar och får åtkomst till cookies och samlar in information på automatiserade sätt, kan vi placera taggar på våra webbsidor som kallas ”spårpixlar” (eller ”web beacons” på engelska), som är små filer som gör att vi kan förstå användarnas handlingar på vår(a) webbplats(er). Vi kan använda liknande teknik i e-post som vi skickar, vilket kan göra det möjligt att placera eller komma åt cookies och även göra det möjligt för oss att veta om du har fått e-postmeddelandet, om e-postmeddelandet öppnades och om du klickade på någon länk i e-postmeddelandet.

Dessutom samlar vi in information som du lämnar till oss när du gör webbplatssökningar, gör beställningar eller förnyar tjänster (även avseende de produkter du använder), redigerar information i din profil, kommunicerar med oss via telefon, e-post, texttjänster eller på annat sätt eller deltar i bloggar, diskussionsforum eller communityinlägg.

Datainsamling från tredje part

Vi använder webbanalystjänster från tredje part på våra webbplatser, till exempel Google Analytics. Dessa tjänsteleverantörer använder cookies och spårpixlar eller annan teknik för att hjälpa oss att analysera hur användare använder webbplatsen/webbplatserna. Informationen som samlas in av sådan teknik (inklusive, i tillämpliga fall, din IP-adress) kommer att lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa tjänsteleverantörer, som använder informationen för att underlätta utvärderingen av din användning av webbplatsen/webbplatserna.

Tredje parter kan samla in personlig information om dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser när du använder vår(a) webbplats(er). Till exempel kan tredjepartsleverantörer av visst inbäddat innehåll och verktyg på vår(a) webbplats(er) (som ett inbäddat Twitter- eller Facebook-flöde, eller ett inbäddat bloggkommentarsystem från DISQUS, eller något socialt nätverk som du kan använda för att logga in på vår(a) webbplats(er) eller för att skicka information till vår(a) webbplats(er)) samla in personlig information direkt från dig i samband med din interaktion med sådant innehåll och sådana verktyg.

Data om dina aktiviteter på vår(a) webbplats(er) kan samlas in för användning för att tillhandahålla reklam som är skräddarsydd för dina individuella intressen på andra webbplatser och onlinetjänster. Du kan välja om din information ska samlas in för det ändamålet. Vi deltar i annonstjänster som administreras av tredje part.

Annonstjänsterna kan spåra dina onlineaktiviteter över tid genom att samla in information på automatiserade sätt, inklusive genom användning av de automatiserade tekniker som beskrivs ovan, och de kan använda denna information för att visa dig annonser som är skräddarsydda för dina individuella intressen och/eller baserat på tidigare besök på vår(a) webbplats(er). Vi och tredjepartsleverantörer kan använda förstapartscookies och tredjepartscookies ensamma eller tillsammans, såväl som andra automatiserade metoder och data som samlas in via sådana medel och från andra källor (i) för att informera, optimera och visa annonser (involverar annonser baserade på tidigare besök på vår(a) webbplats(er)), och (ii) för att rapportera om våra annonsvisningar, annan användning av annonstjänster och interaktioner med dessa annonsvisningar och annonstjänster (inklusive hur de är relaterade till besök på vår(a) webbplats(er)).

Vi kommer inte att samla in mer personlig information än vad som rimligen är nödvändigt eller relevant för att du till fullo ska kunna njuta av användningen av vår(a) webbplats(er) och tillhörande funktioner, och för tillhandahållandet av produkterna, andra tjänster eller support.

Hur vi använder den insamlade informationen

Vi kan använda informationen vi erhåller om dig när du besöker webbplatsen/webbplatserna för olika ändamål, inklusive för att:
 • Verifiera din identitet
 • Behandla, utvärdera och svara på dina förfrågningar, frågor och ansökningar
 • Skapa, administrera och kommunicera med dig om dina konton
 • Kontakta dig med direkt marknadsföringskommunikation, om du har gett ditt samtycke
 • Behandla data för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla de produkter och tjänster som du och/eller ditt företag har köpt eller licensierat från företaget
 • Kontakta dig vid behov för att verkställa villkoren
 • Ge dig tillgång till din användarprofil och webbplatshistorik
 • Aggregera och ta bort personligt identifierbara aspekter av sådana data för att utföra dataanalystjänster, förutsatt att du har gett ditt samtycke eller att behandling är tillåten enligt lag. Detta kommer att inkludera skapandet av pseudonymiserade och anonymiserade data
 • Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster; hantera vår kommunikation; utföra marknadsundersökningar och analys av kundnöjdhet och data; fastställa och hantera effektiviteten av vår annonsering och marknadsföring; analysera och anpassa våra produkter, tjänster, webbplats(er) och kommunikation; administrera vår(a) webbplats(er); och utföra bokförings-, revisions-, fakturerings-, avstämnings- och inkassoaktiviteter förutsatt att du har gett ditt samtycke eller att behandling är tillåten enligt lag).
 • Behandla din ansökan om anställning och kontakta dig angående möjlig anställning baserat på information du lämnar in via webbplatsen/webbplatserna
 • Skydda mot och förhindra bedrägerier, obehöriga transaktioner, anspråk och andra skulder samt hantera riskexponering och kvalitet
 • Följa och upprätthålla tillämpliga juridiska krav, branschstandarder och våra policyer och villkor, såsom våra villkor
 • För att övervaka sammanställd statistik för webbplatsanvändning som totalt antal besökare och visade sidor
 • Tillhandahålla anpassnings- och spårningstjänster
 • För att följa och uppfylla skyldigheterna enligt alla kommersiella avtal vi har med dig eller den enhet som du är anställd eller kontrakterad av.

Dataöverföringar/överföringar till tredjepartsleverantörer

Företaget kan engagera sig i överföringar av personlig information som samlats in från dig till tredje parts tjänsteleverantörer som företaget använder för att stödja tillhandahållandet av produkterna och annat innehåll och tjänster. Enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag kan företaget utlämna automatiskt insamlad och annan aggregerad icke-personligt identifierbar information med intresserade tredje parter, för att hjälpa sådana parter att förstå användningen, visningen och de demografiska mönstren för vissa program, innehåll, tjänster, annonser, kampanjer och/eller funktionalitet som är tillgänglig via företaget. I allmänhet görs dessa utlämnanden under villkor som är jämförbara med denna integritetspolicy, och mottagarna är begränsade till att använda informationen i det syfte för vilket den lämnades.

I enlighet med gällande lag kan vi även dela viss personlig information mellan våra affiliates och gemensamma marknadsföringspartners för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan komma att tillhandahålla personlig information till våra auktoriserade distributörer i syfte att kontakta dig för uppföljning angående våra förfrågningar eller för att hålla dig informerad om nya aktiviteter.

Företaget kommer endast att överföra sådan information till tredje parter som avtalsenligt samtycker till att skydda sådan information på ett sätt som inte är mindre restriktivt än företagets egna standarder för skydd av sin egen personliga information.

Överföringar utanför den geografiska insamlingsplatsen

Vi kan komma att överföra den personliga information vi samlar in om dig till företag inom InnuScience Group i andra länder som skiljer sig från det land där informationen ursprungligen samlades in. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du först tillhandahöll informationen. När vi överför din information internationellt kommer vi att skydda den informationen enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Lagstadgade överföringar

Med förbehåll för tillämplig lagstiftning kan vi utlämna information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller juridisk process, såsom en stämning; (ii) som svar på förfrågningar från statliga enheter, såsom brottsbekämpande myndigheter; (iii) när vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk, ekonomisk eller annan åverkan, skada eller förlust; eller (iv) i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.

Hantera dina preferenser

Om du vill uppdatera eller ändra din information eller dina prenumerationspreferenser kan du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. På vissa webbplatser kan du kanske göra dessa val direkt genom att logga in på ditt konto. Du kan även avbryta prenumerationen på all vår marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” i all marknadsföringskommunikation du får från oss. Ändringar som görs i din profil kommer att träda i kraft när de har sparats i våra system i enlighet med våra standardprocedurer för att implementera användarfrågor angående din personliga information.

För att göra dessa förfrågningar, eller för att invända mot vår behandling av din personliga information eller dra tillbaka samtycke till sådan behandling (rättigheter enligt lagarna i vissa länder), kan du kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Opt-out (för tredjepartsöverföringar)

Vi lämnar ut personlig information till våra tredjepartspartners enligt beskrivningen i avsnittet ”Dataöverföring”. Om du vill begränsa utlämnandet av din personliga information till tredje part kan du välja bort sådana utlämnanden till tredje part genom att ändra dina inställningar i din profil, skicka ett meddelande till oss via e-post eller genom detta formulär för begäran om opt-out. Om du tidigare har beviljat en ”opt-in” för vissa insamlings- och användningsmetoder med avseende på personlig information, kan du utfärda en efterföljande ”opt-out” genom att ändra dina inställningar i din profil eller skicka ett meddelande till oss via e-post. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Hur vi skyddar personlig information

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men trots våra ansträngningar kan vi inte lova att vårt säkerhetsprogram alltid kommer att eliminera alla möjliga säkerhetsrisker, och vårt ansvar är begränsat enligt villkoren. Företaget gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkra och skydda säkerheten för alla data, inklusive all personlig information som företaget samlar in från dig via webbplatsen/webbplatserna. Företaget upprätthåller vissa administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda säkerheten för den personliga information som vi samlar in på webbplatsen/webbplatserna. Personlig information och annan data lagras i värdbaserade och säkrade miljöer som använder accepterade branschstandarder för datasäkerhet. Företaget gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att samarbeta med tredje parts tjänsteleverantörer som uppfyller accepterade branschstandarder för att stödja insamling, lagring, värdtjänster, behandling och lagring av data, inklusive personlig information.

Trots det föregående kan företaget dock inte säkerställa eller garantera att informationen som samlas in av företaget inte kommer att kommas åt, utlämnas, ändras eller förstöras av systemfel eller kringgående av våra säkerhetsåtgärder.

Det är även viktigt för dig att följa åtkomstkontrollerna (t.ex. hantering av användarnamn/lösenord) och andra tillämpliga bestämmelser i villkoren för att skydda mot obehörig åtkomst till ditt konto och till de enheter du använder för att komma åt webbplatsen/webbplatserna.

Klagomål

Om du har några klagomål angående användningen av personlig information av oss kan du kontakta oss på privacy@InnuScience.com.

HR-data

Företaget kan samla in personlig information om ansökningar om anställning hos företaget via vår sida för lediga tjänster, såsom ditt CV, och annan information som är relevant för specifika jobb som annonseras på vår(a) webbplats(er). Sådan personlig information kommer att omfattas av villkoren häri. Du kommer att behöva ”opt-in” för att skicka in sådan personlig information som lämnas in via vår sida för lediga tjänster.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy då och då. Om vi gör ändringar kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet högst upp i policyn och i vissa fall kan vi skicka dig ytterligare meddelanden (som att lägga till ett uttalande på vår hemsida eller skicka ett e-postmeddelande till dig). Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn när du besöker webbplatsen eller på annat sätt interagerar med oss för att hålla dig informerad om vår informationspraxis och hur du kan hjälpa till att skydda din integritet.

Vår ändrade integritetspolicy träder automatiskt i kraft det datum då en uppdatering publiceras, förutom att (a) vi inte, utan ditt samtycke, kommer att använda din tidigare insamlade personliga information på ett sätt som är oförenligt med den integritetspolicy som gällde när vi fick den informationen, och (b) om du inte godkänner några ändringar av integritetspolicyn kan du avsluta ditt konto och sluta använda webbplatsen/webbplatserna. Din fortsatta användning av webbplatsen/webbplatserna efter att den reviderade eller uppdaterade integritetspolicyn har trätt i kraft visar att du har läst, förstått och samtyckt till den då aktuella versionen av integritetspolicyn.

Invånare i EU

Om du bor i EU och använder vår webbplats eller om vi samlar in, spårar och/eller behandlar eller överför personlig information från dig, eller personuppgifter som du skickar till oss via webbplatsen/webbplatserna, kommer dina data att hanteras i enlighet med denna integritetspolicy, de tillämpliga villkoren och i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (förordning (EU) 2016/679).

Opt-inOm du är bosatt i EU har du rätt att ”opt-in” för insamling, spårning och användning av dina personuppgifter. Vi kommer inte att samla in personuppgifter från dig om du inte godkänner vår datapraxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

Opt-out/korrigeringarSom invånare i EU kommer du när som helst ha rätt att ”opt out” eller återkalla samtycke till insamling eller användning av dina data. Om du återkallar ditt samtycke bör du observera att det kan hämma eller begränsa vår förmåga att förse dig med vissa tjänster och att utföra vissa funktioner. Du kan dock fortsätta att använda webbplatsen/webbplatserna i enlighet med villkoren och integritetspolicyn.

Som invånare i EU kan du även begära att få se och ändra dina datainställningar, säkerhetsinställningar och samtyckesinställningar i ditt kontos instrumentpanel förutsatt att du skapar en användarprofil på vår webbplats, eller genom att skicka e-post till privacy@InnuScience.com. Som EU-invånare kan du dessutom ”opt out” eller dra tillbaka samtycken, be om att korrigera fel i insamlade eller inlämnade data samt begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort genom att meddela oss på samma e-postadress. Om du återkallar ditt samtycke kommer företaget att radera eller ta bort relevanta personuppgifter som samlats in.
crossmenu